Kristna går

Allt fler kristna arabiska tjejer går med i den Israeliska armën. Knappast apartheid hur du nu definierar det. Och säreget nog hittar Diakonia och Svenska Kyrkan aldrig dessa kristna heller, enbart s.k. kristna som garanterat hatar judar och får lite cash för att säga det. Även icke-kristna araber i Israel kan mycket väl vara ... Fråga: Vad är kristendom och vad tror kristna på? Svar: I 1 Korintierbrevet 15:1-5 står det, “Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse — den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Kristna går hem eller bjuder hem sina släkter och alla ger presenter till varandra. De äter en speciellt julmat som pepparkakshus, pepparkakor, lussebullar, saffransbullar, saft, skinka, många olika sorters godisar osv. Kristna tänder hela huset med ljuset, de köper även en julgran och dekorerar den med ljus, de lägger sina presenter ... Kristna har inga bestämda heligaplatser. Fast det finns platser som många Kristna besöker för att Jesus har tillbringat tid där eller bosatt sig där, som t.ex Jerusalem. Men det finns inga platser man tillber speciellt. Kyrkor är en byggnad som man går till för att komma i kontakt med Gud och tillbe honom. Vissa Kristna går till ... Kristina Lugn sörjs i Kultursverige. Regissören Staffan Westerberg, 85, minns ett geni och en vän med stor humor. – Vår tid på Brunnsgatan var den roligaste jag haft i mitt yrkesliv, säger ... Kristna hemsidor Kristna tidningar Kristen TV Kristen radio . Under dessa kategorier finner du en mängd kristna länktips. Allt från hemsidor, organisationer, kristen radio och tv, kristna tidningar med ett kristet budskap. ... Om du är intresserad av att länka till bibeln.tv så går det jättebra. TIPS - Du kan placera bibeln.tv banner ... Han nämner sånger som 'Jag har hört om en stad ovan molnen', 'Var jag går i skogar, berg och dalar', 'Det enda som bär' och 'Gud i naturen'. – Min dröm framåt är att få tillfälle att lansera mina sånger så att de kan sjungas av andra, både här i Sverige och i Amerika, säger Kjell. Sådana som inte är med i något samfund, som inte går så ofta i kyrkan, eller inte alls i kyrkan. Människor som inte har någon kristen identitet, det är där ökningen är. Vad de som svaratpå enkäten menar med kristna värden framkommer inte. Kristna tecken bort från vården – men muslimska går bra Nya Tider Vänsterpartiet har begärt att andaktsrummen i regionens sjukhus gömmer undan kors och andra kristna symboler. Regionstyrelsen har skickat förslaget på remiss, och Håkan Linnarsson (S) säger till Nya Tider att det ingår i de mänskliga rättigheterna att slippa se ...

Trettonde söndagen efter trefaldighet - diakonins dag

2020.09.05 09:57 Gludens Trettonde söndagen efter trefaldighet - diakonins dag

Trettonde söndagen efter trefaldighet är en av söndagarna i "kyrkans vardagstid". Den här söndagen brukar kallas diakonins dag, och kollekten går till diakonala ändamål.
Datum: 21 veckor efter påskdagen
Geografi och firare: Kristna, hela världen
Traditioner: Gudstjänster.
Temat för dagens bibeltexter enligt evangelieboken är Medmänniskan, och en välkänd text är liknelsen om den barmhärtige samariern ur Lukasevangeliet, där också det dubbla kärleksbudet återges. Hit hör också den så kallade gyllene regeln, som står i Matteusevangeliet: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.
TEMA
Medmänniskan
LITURGISK FÄRG
Grön
ALTARDEKORATION
På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.
Bibeltexter
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jeremia kapitel 38, vers 7-13 Nubiern Eved-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten, och Eved-Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen: ”Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen, och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden.” Kungen gav då nubiern Eved-Melek denna befallning: ”Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör.” Eved-Melek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nubiern Eved-Melek ropade till Jeremia: ”Lägg klädtrasorna i armhålorna, under repen!” Jeremia gjorde så, och de drog upp honom med repen ur brunnen. Men Jeremia måste stanna på vaktgården.
EPISTEL
Romarbrevet kapitel 12, vers 16-21 Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: 'Min är hämnden, jag skall utkräva den', säger Herren. Men 'är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.' Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
EVANGELIUM
Matteusevangeliet kapitel 7, vers 12-12 Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
PSALTAREN
Psaltaren psalm 103, vers 1-6 Av David. Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.
submitted by Gludens to Kyrkoaret [link] [comments]


2020.08.11 10:33 attfinnasanningen Min väg till Jesus

Till en början kan jag säga att min väg till Jesus, inte har varit en enkel resa på en rak väg, utan mer en krokig och snårig väg med många motgångar och problem. Som ung var jag mycket frustrerad på livet och hade inte det lätt med något, varken vänner eller jobb. Mitt liv fungerade helt enkelt inte och upplevde mitt liv som en lång rad misslyckanden. Faktiskt de enda gången jag tänkte på gud det var med ilska och just frustration. Så var mitt liv under större delen av min ungdom.
Under min ungdom så hade jag en väldigt negativ syn på allt som hade med religion att göra. Var som ung en övertygad ateist som tyckte att religioner var något förlegat. Många gånger undrade jag varför man kunde vara religiös och trodde som så många andra att religiösa är vidskepliga och hade något behov av att tro på något övernaturligt. Såg hur kristna betedde sig och tyckte inte om det, jag förstod dom helt enkelt inte. Var inte heller imponerad på vad de gjorde utan tyckte att de var i många fall hycklare och falska personer.
De gånger kristendom kom upp, till exempel gå till kyrkan vid jul eller över huvud taget så undvek jag det, kristendom och religioner i över huvud taget kändes så avstötande och främmande. Trots det konfirmerade jag mig, men enbart för att mina föräldrar ville det, personligen så brydde jag mig inte, utan det var bara något att genomlida. Det intressanta är att jag faktiskt har kvar bibeln och en del andra saker från den tiden, även om jag misshandlade bibeln. För jag hade ett hat emot kristendomen som jag idag tror på berodde mer på allt ilska som jag bar på. För jag var under min ungdom en ilsken och hatisk person, som hjärna beskyllde andra för mina problem. Hade en riktigt dålig självkänsla och självförtroende. Något som jag bar på under lång tid och påverkade mitt liv till det sämre.
Men när jag blev lite äldre så beslöt jag att jag behövde en förändring i mitt liv och valde att flytta till Stockholm och börja plugga. För jag ville ta chansen att en sista gång försöka få ordning på mitt liv och hoppades att jag kunde lämna mitt gamla liv bakom mig. Till en början så blev det ingen förändring utan det var det de vanliga problem efter problem. Men en dag så fick jag chansen och mitt liv tog en annan väg till det bättre, då jag fick ett bra jobb till slut, med trevliga kollegor som jag trivdes med, men kände mig trots det ensam.
Efterhand så blev jag mer intresserad av det andliga och sökte mig till en början åt det hedniska. Då visste jag väldigt lite om vad religioner handlade om, framför allt vad kristendomen stod för. Det som verkligen gjorde att jag började bli intresserad av religion, har att göra med vad som hänt sedan 2010, då jag började söka efter orsaken till att världen blir allt mer konstig, snedvriden, absurd. Sökte till en början efter symboler och andra mysterier och intressanta saker som händer i världen. Jag läste mycket om hedniska religioner och andra mysterier och såg många filmer och läste en del om detta, något som jag tyckte var enormt intressant.
Märke att det fanns fler saker att utforska och insåg efterhand att vad som är sant och falskt inte var så lätt att finna. Tvingades allt oftare tänka om då jag insåg att mycket av det jag trott på innan inte var sant. Till en början visste inte egentligen vad jag sökte efter, eller hade något mål i mitt sökande på sanningen. Jag sökte efter om allt skilda saker och på något sätt så började jag alltmer bli positiv mot kristendom trots att jag egentligen inte sökte mig till kristendomen. Men det var något som började tilltala mig och jag började omvärdera min syn. Efter att jag under flera år sökt efter sanningen så började jag även läsa en del om kristendom, till en början bara för det jag läste och såg var kristendom en del av. Efterhand så insåg jag att min inställning till kristendomen inte var helt korrekt. Orsaken var att jag började inse att det som man brukar se som kristendom inte var den genuina kristendom, utan det var något mer än bibeln, kyrkan och församlingen. Det fanns något som lockade mig, inte mycket till en början men det fanns där. Men jag började alltmer skalla av det falska inom kyrkan och se vad som är den sanna kristendomen. Jag gick ifrån att vara ateist till agnostiker men var fortfarande inte övertygad kristen utan fortsatte mitt sökande efter sanningen. Det tog ett tag och mycket övertygande bevis för att jag skulle inse att kristendomen är den sanna religionen. Men till slut så blev jag kristen vid årsskiftet 2013/2014 då jag verkligen insåg hur mycket fel jag hade haft. När man ser hur mycket som faktiskt inte är sant utan inser hur mycket lögner och bedrägeri man faktiskt blir indoktrinerad i, så pass mycket att jag tappade tron på denna värld.
Jag blev kristen innan jag hade läst bibeln någon gång i livet, men som ateist hade jag nog bara läst igenom bibeln utan att förstå så mycket och tror faktiskt att jag inte hade tyckt om det som står i bibeln. Även om jag idag inte förstår allt som står i bibeln, så har jag en bättre förståelse över bibelns budskap.
Idag vet jag att det finns en gud som hjälper mig ur svårigheter något som jag verkligen hade behövt för minst 20 år sedan. Man känner sig mer glad över att på något sätt veta att man hittat rätt i livet, att man har någon som stöder en hela tiden. Det känns som om man har kommit i mål och att man har något att bygga på. Det händer att jag tänker tillbaka hur mitt liv såg ut när jag var ung, då var jag en vilsen själ med stora problem och hade ofta motgångar och få framgångar. Så jag är tacksam att man faktiskt har någon som hjälper en. Så mitt råd lyssna inte så mycket på andra utan sök Jesus i bön och fin sanningen. Det är det bästa som hänt mig och det kommer att bli det bästa som hänt dig också. Det lovar jag. Läser nu för tiden bibeln varje dag och är tacksam för gud och kristendomen. Något som jag aldrig hade trott innan 2010. Men jag ångrar mig inte, vill aldrig gå tillbaka till mitt gamla liv. Idag känner jag mig mer fri än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Har förlåtit alla som varit dumma emot mig vilket har varit en skön befrielse och tar mer ansvar i mitt liv. Det känns som om jag har fått en mening i livet något att leva för och inte känner den tomhet som jag en gång hade. Livet går åt rätt håll men som alla andra så kommer en och annan motgång men de tar inte så hårt som de en gång gjorde.
Att veta att man kommit rätt och att man gjort rätt i att söka gud. Kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. I dagens samhälle som blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar i världen, händelser som jag själv tror att jag hade haft svårt att hantera utan tryggheten hos gud. För att leva med gud i sitt liv är en enorm trygghet och hjälp när man behöver.
Ta steget till ett nytt och bättre liv!
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.08.11 10:32 attfinnasanningen Kristendomens och islams syn på Jesus

Idag är det nästan enhälligt att man tror att islamsk tron och kristendom har samma ursprung eller som man kallar dom de tre Abrahamitiska religionerna Judendom, kristendom och islam. Det är snarare regel än undantag att denna bild förmedlas på våra svenska skolor och i andra sammanhang även av präster och imamer.
Denna bild är något som inte stämmer, bibelns två religioner tror på samma gud medan islam inte tror på samma gud utan är en helt annan religion och har ett annat ursprung. Något man märker när man jämför islams och kristendomens syn på Jesus som faktiskt är totalt annorlunda. Det räcker inte med att säga att man tror på Jesus. Något som egentligen har någon betydelse, utan om jag skapar mig en religion som säger sig tror på Jesus, men kopierar andra hedniska religioner och är med som dagens new age, är denna religion samma som kristendom, har den religion samma gud som i bibeln.
Utan det är något som är speciellt med Jesus och därmed viktig så pass att det är vad hela kristendomen egentligen handlar om. Nämligen att genom Jesus kunna få frälsning inget annat och det finns ingen annan väg enligt bibeln. Kristendomen har en totalt annorlunda syn på vem Jesus var och hans mål. Man kan i bibeln läsa om varför Jesus dog på korset och det var ett blodsoffer som gav oss människor möjligheten till frälsning samt att Jesus var guds son. Så Jesus var inte en vanlig profet som islam påstår utan kom som sitt uppdrag att ge oss frälsning genom den helige anden. Innan så hade man lagen via judendom men med Jesus kom tron genom anden. Tar man bort att Jesus dog på korset så tar du också bort orsaken till att Jesus kom i över huvud taget och då tar man även bort grunden för kristendomen. Så hur kan dessa två religioner var ifrån samma källa och tro på samma gud när islam är så i grunden antikristen som det går att bli.
Att verkligen få svar på detta är att jämföra bibeln och koran och läsa på vad muslimer och kristna verkligen tror och då ta reda på vad som är sant. Inte genom att lyssna och referera från källor som man inte vet dess ursprung eller agenda utan gå till källan bibeln och koranen. För det behövs inte mycket att satan ska kunna lura bort individer ifrån gud, utan 99,9% av texten kan vara sann men en liten förvanskning räcker för att skapa en lögn av sanningen.
Orsaken till att denna myt fortfarande finns och inte blivit neddebatterad och förklarad som falsk är
att många har lite kunskap om vad som står i bibeln och vad den lär ut. Ett misstag som även många kristna gör, vilket jag märkt när man lyssnar på kristna. Man har även dålig kunskap om islam och man ifrågasätter inte.
De två religionerna kristendom och islam tror på Jesus, men de två religionerna har två helt skilda syner på vem Jesus var. Enligt kristendomen var Jesus guds son och grunden för kristen tro. Medan i islam så är Mohammed den största profeten och Jesus näst största.
Vad muslimer anser om Jesus.
”Vi muslimer tror på Jesus och på alla Guds profeter, vilket är ett grundläggande troselement för islam. Således hyser vi stor aktning för Jesus (över honom vara Guds frid) och väntar på hans återkomst. Enligt Koranen korsfästes han inte utan upprestes istället till himlen. Vi anser att Jesus (över honom vare Guds frid) var en av Guds mest framträdande sändebud – men inte Gud Själv eller Guds son. Jesu moder, Maria, var en ärbar och ädel kvinna och Koranen berättar för oss om Jesu mirakulösa jungfrufödsel”
Källa: https://islam.se/jesus
”Islam avvisar att Jesus (över honom vare Guds frid och välsignelser) är Guds son och betonar särskilt att Gud aldrig kan ha en son; en titel som ”Herre” kan endast tillhöra Skaparen.”
Källa: https://islam.se/jesus
Koranen 4:157 och för deras ord: "Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!" Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom.
Bibelns svar är tydlig på denna punkt.
Tron på Jesus och att han dog på korset för vår frälsning är basen för den kristna tron. Jesus gav människan en möjlighet till frälsning det är därför Jesus kom till människan.
Mark 1:1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.
John 20:31 Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
Denna vers beskriver på ett bra sätt varför Jesus kom.
1 John 4:15 Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud.
Uppenbarelseboken 22:18 För var och en som hör de profetiska ord som stå i denna bok betygar jag detta: Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok.
Uppenbarelseboken 22:19 Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.
Vilket betyder att om någon förnekar att Jesus dog på korset och gav mänskligheten befrielsen och förlåtelse av våra synder och vägen till himlen. Så kommer också gud att ta ifrån människan förlåtelsen och slippa hamna i helvetet. Koranen gör många förvridningar av vad som stod i bibeln.
Men Kristendomens hela grund ligger i att Jesus kom till jorden för att frälsa och befria mänskligheten från det hedniska slaveriet. Det var därför som Jesus dog på korset som ett blodsoffer som så ofta står i bibeln att sådant behövs för att få något tillbaka. Att då påstå att dessa två religioner har samma ursprung håller inte för en ingående granskning.
När man läser hur muslimer tolkar vem Jesus var så anser man Kristendomen har fel, men samtidigt påstår man att islam och kristendomen hör ihop, samtidigt som man tydligt förnekar och förkastar det som står i bibeln. Det finns mellan islam och Kristendom likheter men det viktigaste som kristendomen lär ut, förnekar muslimerna.
En av orsakerna till att folk tror på att dessa tre religioner har samma ursprung utan att veta sanningen är att man hela tiden får höra att judendom, kristendom och islam har samma ursprung - Abraham. Många gånger av personer som bara säger och skriver vad andra tror. Men även individer som medvetet ljuger och bedrar folk för att sprida sin agenda och tro att alla religioner är lika. Vi kristna ska aldrig följa andra religioner utan hålla oss till kristendom utan att ändra eller importera andra läror för att de känns rätt. Men om de skiljer sig emot vad som står i bibeln så ska vi hålla oss borta ifrån det. En av dessa som vi ska undvika är islam.
Det kan tilläggas att finns en antikristlig doktrin som man kan läsa om i den gnostiska ”kyrkan” som även den avisar att Jesus dog på korset. Denna gnostiska kyrka har mer likheter med Sufism som är islamsk mystism.
Vi som är kristna måste ifrågasätta det som ofta sägs om kristendom och andra religioner. Det finns en agenda som vi ska motverka och det är att man ska slå ihop alla religioner till en. En religion som är samma som den hedniska som fanns i Sverige innan kristendom kom.
Gå inte på denna världs alla lögner utan sök sanningen genom att läsa källorna och inte lyssna på påståenden. För att man är många så har man inte rätt!
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.08.11 10:31 attfinnasanningen Kristendom – den mest missförstådda religionen

Har inte varit kristen i hela mitt liv utan det är ett intresse som har kommit under de senaste åren i mitt liv. Hade tills jag blev 40 år en väldigt negativ syn på kristna och kristna, något som jag har helt ändrat min inställning till. Efter att jag blivit intresserad av religion till en början mer de hedniska och senare även av kristendomen så har jag också insett hur lite vi förstår oss på religion framför allt kristendom. Många idag har en väldigt dålig kunskap om vad olika religioner och även äldre mytologier står för. Något som jag skulle vilja hävda, har idag förvandlats till ett hot emot vårt sätt att leva, vår frihet, vår demokrati, vår ekonomiska ställning, yttrandefrihet. För den gör att folk blir lätt förledda och skulle vilja kalla de för indoktrinerade när de tror på de lögner som dagens media och skolor och andra förmedlar. Det som man propagerar idag är new age, och allt annat icke kristet och man får folk att tro att de gör rätt och är goda. Men sanningen är att detta är mycket synisk agenda. Som istället kommer att leda till ett enormt lidande, ett lidande som vi idag börjar se tecken på.
Faktiskt så är det så att kristendom är den religion som är mest missförstådd och förföljd runt om i världen. Kristendomen är missförstod både av många troende och även av icke troende oavsett om de är av en annan religion eller ateister. Kristna möter en ökande förföljelse runt om i världen, även i de kristna länderna. Idag så förföljs de kristna utan att medier och politiker bryr sig så mycket utan detta är en förföljelse.
Många ser religion som något vidskepliga, okunniga och naiva läser om, en uppfattning som är så otroligt fel. Sanningen så är det att oavsett om man är troende eller icke troende så följer man en religion utan att veta om det.
Sedan hänger man upp sig på och tror att man naivt följer en bok som är två tusen år gammal, tror man det så visar man att man inte förstår vad bibeln handlar om. Utan det handlar om DIG och ditt väl, något som få förstår att bibeln handlar om att skydda OSS från de som orsakar allt lidande i denna värld. De tär inte gud som orsakar lidandet utan det är vi och de som följer satan som orsakar det. Lever vi utan en gud så kommer satan att ta över med allt lidande denne varelse kan skapa. Vänder vi oss ifrån gud så kommer gud att lämna oss också. Men det är något som vi kan vända på, genom att återvända till gud. Sanningen är att vi inte kommer att klara oss utan gud och vi kommer få ett bra liv. Ett exempel se hur vi i den kristna världen har det, sedan titta på den islamska som har diktaturer och auktoritärt samhälle.
Det jag har under senare åren insett är att kristendomen egentligen är annorlunda än den som ofta kyrkor praktiserar. Som kristen så behöver man inte vara med i en kyrka utan man kan om man faktiskt praktisera sin tro själv om man inte hittar en kyrka som praktiserar den riktiga kristendom och det händer ofta i de större kyrkorna. Inte heller som många frikyrkor som har faktiskt kört fel ett exempel är om någon blir sjuk i cancer eller någon annan sjukdom så ska man inte söka sjukvård och låta som man tror gud bestämma! Detta är helt fel och faktiskt väldigt antikristet. Eller hålla en undan ifrån nära och kära som en del frikyrkor och kulter gör.
Idag har svenskakyrkan har abdikerat från sitt ansvar att skydda svenska folket mot dessa ondskan som finns samt vägleda folk till sanningen och inte se det som ett vanligt jobb. Det känns jobbigt att se hur folk så lätt luras och låter sig bedras, att så få ifrågasätter saker och ting.
Problemet med kristna och är att de ofta läser bibeln utan att förstå dess budskap, något som jag märkt också inträffa när ateister och även personer som tror på en annan religion läser bibeln. De läser bibeln som vilken annan bok som helst och tror att det är allt. Bibeln har ett djupare budskap som inte är så lätt att förstå och sätta sig in i.
Istället ska man se bibeln tillsammans med församlingen som en vägledning och hjälp som kristen ett stöd och trygghet under gud. För som det står i bibeln så ska kyrkans medlemmar fungera som en kropp där varje medlem har en uppgift, så att alla känner sig delaktiga. Församlingens uppgift är att få reda på vad som händer i närheten och i världen av intresse, samt att varna och uppmuntra medlemmar i församlingen- Sedan så ska församlingen också lyssna på de som förstår bibeln och som kan förmedla dess sanna budskap, det som en majoritet inte förstår eller tar till sig eller för den skulle ens söker. Samt framför allt säga vad man ska göra för att få räddning och uppmuntra medlemmar att komma till gud genom att be om förlåtelse för sina synder och dopet. Faktiskt så är alla som lever på denna jord säg 5 minuter ifrån himmelriket om ens det. Det behövs så lite, trotts det är det så få som går hela vägen.
Själv så är jag med i Svenska kyrkan men enbart för att jag hoppas att den ska återgå till att predika kristendom och inte dagens new age kristendom samt att jag vill se kyrkorna bevarade samt att de inte säljs till andra framför allt inte görs om till moskéer. Islam är en i högsta grad en anti kristlig religion som förnekar att Jesus dog på korset. Vilket är att förneka orsaken till Jesus kom till jorden.
Bibeln är inte nyckeln till himlen/paradiset som många tror eller bara säga att man tror på gud. För som kristen så måste man söka och få den heliga anden eller hjälparen som många inklusive jag själv kallar den, i sig och leva med den. Den helige anden är nyckeln till himlen och är den som vägleder, hjälper och varnar dig. Vilket kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. Samhället blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar inträffa som jag själv tror att om jag varit ensam utan gud hade haft svårt att orka med.
En sak som är det absolut viktigaste i livet är att ha Jesus i sitt liv. Att man har den heliga anden i sitt liv eller nyckeln till himlen.
Mattheus 7:21 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Mattheus 7:22 Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' 23Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'
Mattheus 7:23 Problemet är att folk inte ser eller har kunskap på vad man ska undvika och hur man kan försvara sig mot denna religion. Varför man måste skydda sig och varför den är så skadlig för mänskligheten.
Så mitt råd är att man inte ska följa andra utan söka sanningen och inte låsa in sig och lyssna på vad andra säger utan söka den själv. Sök i bön och be gud om förlåtelse för vi har alla gjort onda saker mot andra. Stöld utan att man tänker på det eller betraktar et som stöld, pratat illa om någon, sårat någon. Men framför allt inte haft gud i sitt liv. Sök för din egen skull det finns ett liv efter detta, det finns en värld vi inte ser. Du kommer inte att ångra dig, jag lovar, det är det finaste som har hänt mig.
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.08.11 10:22 attfinnasanningen Antikrist är identifierad

Många har sagt och trott att denna antikrist som ska sätta sig på tron och utropa sig till gud i slutet och styra i 2,5 år innan hans makt.
Vad kan stämma in på den som är utsedd att vara bibelns antikrists och det är faktiskt en del saker som ofta missas.
Antikrist kommer att utses till ledare över en världsregering, som kommer att få all makt över hela världen.
Antikrist kommer att vara en muslim eftersom islam går emot det som kristendomen står för att Jesus dog på korset. Samt att islam är en religion som har hedniskt ursprung. Ett bevis på detta är att Muhammed behöll den svarta stenen som egentligen är en meteorit. Den muslimska mahdi kommer att vara den kristna antikristen.
Antikrist kommer att bli förhöjd.
Enligt bibeln så står följande om honom. Han kommer att få makten när hans tid är inne men under en kort tid sedan kommer Jesus att krossa honom och hans imperium.
2 Tessalonikerbrevet 2:6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.
2 Tessalonikerbrevet 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.
2 Tessalonikerbrevet 2:8 Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst.
2 Tessalonikerbrevet 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under.
Gud har gjort det klart för mig att det är Obama som har utsetts till att bli den mannen i uppenbarelseboken som är antikrist.
På detta passar USA gamla president in och det finns även ett kort videoklipp där Obama säger ”my islamic faith” sedan har han ett muslimskt namn, har praktiserat islam och bär i foton muslimska kläder. Sedan har han släktingar som är muslimer som på sin fars sida praktiserar islam.
Obama är kristendomens antikrist och det finns folk som har haft drömmar om hur Obama är satan och det finns en bra video som också förklarar sambanden på ett bra sätt.
US President Barack Obama is interrupted by Christian heckler calling him 'the antichrist'
https://www.youtube.com/watch?v=FZsySsdTlkg
Obama: "My Muslim Faith"
https://www.youtube.com/watch?v=bMUgNg7aD8M
The Son of Perdition: Barack Hussein Obama (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=NdUkLtwl_hI&list=PLsqO5KBlCPjd84XbpQcrjxlxT1yJaqLYt&index=2&t=362s
Obama Morphing into a Beast Dreams & Confirmations
https://www.youtube.com/watch?v=jz5JD6iBiU4&list=PLsqO5KBlCPjd84XbpQcrjxlxT1yJaqLYt&index=3
Om du inte tror på det sök på internet och se hur många som har haft en dröm om att Obama är antikrists.
Folk det är dags!
Kom till Jesus innan tiden är slut.
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.06.05 23:57 SylianRiksdagen Debattartikel om förbud mot religiösa friskolor

Valrörelsen är igång och vi i Arbetarepartiet Nils Dacke har publicerat vårt valmanifest. Det är ett mycket starkt valmanifest som vi driver, med mål att genomföra flera reformer som ger individen mer frihet och som bekämpar systematiska problem i samhället. I valmanifestet ger vi en översaklig bild över olika komplexa frågor, vilket är rimligt för ett valmanifest, men det finns utrymme för att gå djupare. Jag kommer därför skriva en mängd debattartiklar där jag djupare argumenterar för vår politik.
Dagens ämne är religiösa privatskolor. Det finns två huvudsakliga problem med religiösa privatskolor: Dels att det strider mot principen om barnets rätt till en öppen framtid, och dels att konsekvenserna är skadliga. Jag kommer att börja med att försvara det utifrån ett principiellt försvar av barnets rätt till en öppen framtid, för att därefter kolla på andra negativa konsekvenser av religiösa privatskolor.
Begreppet barnets rätt till en öppen framtid etablerades av filosofen Joel Feinberg i ”The Child’s Right to an Open Future” år 1980, och har diskuterats och utvecklats sen dess. Detta innebär att vi bör respektera barnets framtida autonomi och inte fatta beslut som senare kan skada dess autonomi. Detta gör att vi kan, i vissa fall, välja att begränsa deras nuvarande val för att skydda deras framtida autonomi. Barn har ofta inte en fullt utvecklad kapacitet att göra rationella val, och de kan komma att göra val som begränsar deras senare autonomi. Som exempel kan vi ta att barn inte får sterilisera sig eller använda droger. Detta skiljer sig från hur vi behandlar vuxna, där vi primärt fokuserar på deras nuvarande autonomi och inte deras framtida autonomi. Vi måste skydda barnen, och värna deras möjligheter till en öppen framtid.
Hur är detta relevant i förhållande till religiösa privatskolor? Dessa skolor leder till viss indoktrinering av barnen, vilket minskar sannolikheten att de som vuxna blir autonoma individer. Vi kan också se hur traditionell religion ofta leder till förstärkande av förtryckande könsroller, vilket vidare kan påverka barnets rätt till att senare ha en öppen framtid. För att illustrera poängen med risken av minskad rätt till en öppen framtid kan vi ta amish i USA, en religiös grupp som kraftigt begränsar barnets rätt till en öppen framtid. Barnen är formellt fria att lämna men är uppfostrade på ett sådant sätt att det är väldigt osannolikt att de ska lämna, och deras utbildning är ofta undermålig, så ifall de väljer att lämna kommer de ha begränsade möjligheter att leva ett fritt liv i det moderna samhället. Deras rätt till en öppen framtid är begränsad. Religiösa skolor i Sverige är inte riktigt på denna nivå, men de kan fortfarande stänga vissa dörrar. Barnets rätt till en öppen framtid är viktig och bör bevaras!
Utöver detta finns det andra anledningar att förbjuda religiösa privatskolor. Ett problem är att de ofta är begränsade när det kommer att lära ut vissa ämnen, som exempelvis evolutionsteorin, sexualundervisning, och religionskunskap. Ett annat problem är att dessa skolor uppmuntrar till minskad integration av olika grupper. Vi kan exempelvis se hur barn från traditionellt muslimska familjer umgås med barn från traditionellt kristna familjer och lär sig tolerans och förstående för oliktänkande och andra kulturer. Religiösa privatskolor ökar risken för segregering, vilket är skadligt. Det kan också göra det svårare att integrera i samhället: Många barn från muslimska familjer har en invandringsbakgrund, och om de då går i muslimska privatskolor minskar sannolikheten att de integreras i samhället. Detta gäller även exempelvis katolska privatskolor.
Vi i APND strävar efter att individer ska växa upp till att bli autonoma vuxna som har möjlighet att fatta egna beslut och, om de så vill, välja att göra andra val än deras föräldrar. Religiösa privatskolor riskerar att begränsa barnets rätt till en öppen framtid, de riskerar att lära ut undermålig kunskap i vissa ämnen, och de riskerar att öka segregeringen och minska integrationen. Vi står för kunskap och autonomi, för ett samhälle där vi kan samarbeta och gemensamt förstå varandra, där deltagandet i ens traditionella kultur inte är ett tvång utan ett val, där autonoma vuxna individer kan välja bort sin traditionella kultur om de så vill. Vi kommer att kämpa för att förbjuda religiösa privatskolor!
Edit: Ändrade från "friskolor" till "privatskolor" då religiösa friskolor redan är förbjudna (och bör fortsatta vara det).
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.05.25 18:11 Kire031 Dictadura y genocidido: el asesino de Bolivia

Bolivia, den 10e November 2019. Efter tre veckor av protester mot Presidenten Eva Morales, som var Latinamerikas första president från ursprungsbefolkningen, avgår Morales efter påtryckningar från militären och strax därefter lämnar landet för Argentina. Några dagar senare väljs Andre Vice-presidenten av Senaten (andre vice-talman skulle vi säga) Jeanine Áñez, efter att både vice-presidenten, Senatens president och vice-president för Senaten efter påtryckningar från oppositionen och militären avgått, som tillträdande president.
Den nuvarande "presidenten" Jeanine Áñez, som inte är folkligt vald utan som allt mer bevis pekar på tog makten i en statskupp, har infört en presidentorder som innebär att man kan arresteras om man på sociala medier eller i tidningar uttalar ”kritik mot regeringens Coronahantering” eller ”sprider missinformation”. 26 stycken demonstrationer har krossats av regeringen genom militären som under regeringens första vecka fick rätten att utan rättsliga konsekvens krossa demonstrationer med våld. Ett hundratal har arresterats bara de två senaste veckorna för att ha ”deltagit i social guerillaföring mot regeringen” och lämpligt nog har alla dessa varit medlemmar eller supportrar för Morales (förra presidentens) regering och parti MAS (Movimiento a Socialistas).
"Regeringen" har även under flera gånger gjort hotfulla uttalanden mot ursprungsbefolkningen och icke-kristna i landet, bland annat genom att hota den sedan nyligen sekulära konstitutionen, och genom militär.
Enligt konstitutionen skulle Morales (presidenten) ersättas av vice-presidenten vid dennes avgång, något som inte skedde, inte heller alla andra i ledet efter detta var tillgängliga när ”militären bad presidenten att avgå” och därför valde (militären) att ha en av ledarna för oppositionen (dock inte från det stora oppositionspartiet utan ett litet för 4%) som president och alla senatorer för MAS förbjöds att delta. MAS är idag i praktiken förbjudet.
Den tillträdda "regeringens" mandat gällde endast för att organisera nyval inom 3 månader, något de sköt upp till ett halvår (mot konstitutionens instruktioner) och har idag skjutits upp permanent tills Coronakrisen är över.
Vilka är det då som styr Bolivia? Jeanine Áñez är medlem i partiet Democratic Social Movement, ett fanatiskt kristet och konservativt parti med endast 4 mandat i Senaten. Hon har öppet uttalat och spridit rasistiska uttalanden mot ursprungsbefolkningen och stark motståndare mot den delen av konstitutionen som beskriver Bolivia som en sekulär stat. Här är följande händelseförlopp sedan statskuppen: Den 10e-11e november, hennes första handling som "president" var att hållandes bibeln i sin hand proklamera att "Gud har återvänt till (President)Palatset". Den 13e november valde hon sitt kabinett, varav inrikesministerns första handling var att hota oppositionen, och byta ut den högsta militära ledningen. Den 14e november bröt man avtal och all diplomati med Venezuela och Kuba men skapade förnyade relationer med USA, något de inte hade mandat att göra. Man arresterade även fyra kubanska doktorer, anklagade för agitering och upproriskhet mot "regeringen". Militärens befogenhet ökade och deras budget likaså. En ny order (Order 4078) från "president" Jeanine Áñez har löd följande: "The personnel of the Armed Forces who participate in operations to restore internal order and public stability will be exempt from criminal liability when, in compliance with their constitutional functions". Detta gav militären rätt att beskjuta demonstranter utan juridiska konsekvenser, något militären vägrat göra under Morales. Detta har fått Human Rights Watch, Amnesty International, IACHR och UN Human Rights Commission att fördöma "regeringen" och kräva att ordern dras tillbaka. Samma kväll anklagar Kommunikationsministern, och "presidenten", Jeanine Áñez journalister för att vara förrädare om de skriver om händelserna, att de kan sättas inför rätta och att hon redan hade listor över dessa journalister. Som respons så har Argentina varnat journalister från att besöka Bolivia då de inte kan garantera deras säkerhet. Den 15e november, militären skickas in mot demonstrerande indianer där pro-Morales bönder beskjuts av militär där över 100 skadas och nio dödas. Dessa demonstranter anklagas av "regeringen" för att vara terrorister och utländska turister arresteras anklagade för medlöperi och agitering, däribland en Argentinsk journalist och f.d FARC medlem (Facundo Molares Schoenfeld) under dennes vistelse på Bolivianskt sjukhus. Ännu har inga bevis kommit fram mot Facundo som ännu sitter fängslad utan medicinsk tillsyn. Den 16e november, IACHR fördömer "regeringen" Den 17e november, "regeringen" går ut med att man ska skapa en speciell juridisk grupp vars uppdrag är att granska och döma valda medlemmar av oppositionen. Den 19e november, åtminstone tio demonstrerande indianer beskjuts av militären/polisen, varav ett antal inte ens var delaktiga i en demonstration, enligt UNHRC så har fler dött än vad "regeringen" gått ut med. "Regeringen" anklagar demonstranterna för terrorism och påstår att militären inte avfyrade ett enda skott. "Regeringen" byter ut ledande styrelsemedlemmar av statliga bolag mot "regerings"trogna och lojala individer. Den 25e november, fyra medlemmar av MAS arresteras olagligen. Den 30e november, mänskliga rättigheter rörelser från Argentina tar sig till bolivia för att undersöka och intervjua urbefolkningen som besköts den 19e november. De hotas direkt av Inrikesministern: "Vi rekommenderar utlänningar som kommer till vårt land, som små svaga fåglar, som försöker sprida lögner och agitera, akta er! Vi håller ögonen på dom, vi förföljer dom, vi ser vad det är de gör!". Den 3e december, "regeringen" presenterar ny anti-terrorist grupp (som är utrustad och klädd likt de latinamerikanska Death Squads från 70-80 talet) vars uppgift är att specifikt jaga utländska "terrorister". Den 8e december, "regeringen" erbjuder de dödades familjer 7000$ var, dock mot att de avstår från att fördöma "regeringens" agerande inför internationell media/organisationer. Den 10e december, IACHR ('Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter') undersökning om flera misstänkta fall av massmord mot ursprungsbefolkningen släpps och kom till slutsatsen:
"it is appropriate to describe these events as massacres, given the number of people who lost their lives in the same way and at the same time and place, and because the acts in question were committed against a specific group of people. Furthermore, the patterns of injuries that have been recorded point strongly to extrajudicial killing practices."
I rapporten står även om ökad tystnadskultur, inskränkande rättigheter och friheter för journalister och att vissa TV- och radioprogram har blockerats. Den 12e december, "regeringen" går ut med att man planerar att massprivatisera statliga företag/bolag, något de såklart inte har mandat för. Den 15e december, "president" Añez beordrar åklagare att snabbare komma med åtal mot Morales. Den 17e december, två journalister och en målare arresteras för agitation, målaren för att ha gjort en bild av 19e november-massakern och journalisterna för att ha skrivit om detsamma. Den 18e december, OAS (Organisation of American States) fördömer "regeringen" som samtidigt anmäler Morales i sin frånvaro för terrorism och upproriskhet. Den 19e december, "regeringen" påstår att flyktingar från Bolivia inte får yttra sig om sina politiska åsikter.
All opposition mot "regeringen" behandlas och klassas som "en internationell konspiration för att störta den sittande regeringen ledd av Morales socialister", där varje demonstration menas vara organiserad av internationella socialister från Argentina, Mexico, Venezuela och Kuba. Inga bevis har förts fram av "regeringen" medan flera har arresterats utan domstol, dömda för spioneri, upproriskhet, terrorism, landsförräderi eller för att ha "spridit misinformation" om massmorden av ursprungsbefolkningen.
Alla dessa exempel som nämnts skedde inom ramen av en månad från November 2019.
Väldigt fascinerande att det var mycket nyheter om Bolivia i höstas när en vänsterledare styrde som gick åt det hållet men som störtades och att den nuvarande högerregeringen gör samma och ännu mer men ändå inte har fått samma mängd kritik från västvärlden förutom från vissa mänskliga rättigheter organisationer som Human Rights Watch och Amnesty. USA, Kanada, Brasilien, Ryssland och flera Europeiska stater har erkänt Añez "regering".
Oavsett vad du tycker om Eva Morales så bör du se detta som ett stort hot mot demokratin och inse att denna statskupp har påbörjat slutet av den unga Bolivianska demokratin. Det vi ser är en ny högerstyrd militärdiktatur stödd av USA, absolut inte den första och antagligen inte den sista...
Jag avslutar med att citera Olof Palme "Fantastiska är ju att detta fortsätter! Dessa satans mördare ska få hålla på som det sker, och dom kommer å falla också i den djupaste skam och förnedring och historiens dom kommer att bli ohyggligt hård!".
submitted by Kire031 to ModellMedia [link] [comments]


2020.04.12 17:31 Call-me-Phrog Sverige turnén Skellefteå

Moderaternas partiledare Call-me-phrog håller tal på möjligheternas torg i Skellefteå. Detta sändes även på Moderaternas sociala medier och lades senare upp där.
"Hejsan vänner!
Vad oerhört roligt att så många är här och vill lyssna på mig. Jag kom hit med kort varsel efter att vår vice-partiordförande meddela mig om tragiska nyheter som nu också publicerats i media. Jag tänkte att eftersom att vi först kände att under påsken borde vi ta det lite lugnt så skippade vi ju er. Men jag tänkte att det går ju inte vi kan strunta i Skellefteå en av de vackrare städerna här i Sverige. Jag kommer både glädje och oro då jag märker hur debattklimatet blir barnsliga och ännu mer tragiskt. Speciellt nu under påsk så har folk valt att diskutera Jesus ideologi. Jag tycker det är helt absurt när denna högtid skall till minnas som den hjälte och goda människa han var. Jag tycker inte är på något sätt att det är betydelsefullt vilken ideologi han passar bäst in i. Jag kunde mindre om Jesus var mer socialist än kapitalist för det är inte det kristendomen eller påsken för den delen handlar om. Det handlar om förlåtelse, förståelse och frid. Det handlar om glädje och sorg. Jag tycker därför det inte ett moget beteende av representerar från flera partier att diskutera om Jesus var socialist eller inte. Jag tycker faktiskt att det är oerhört omoget beteende och det visar saknad på respekt för såväl oss kristna men även folket i allmänhet då man försöker göra denna fina tradition till politik.*Stående ovationer*
Men det är dags fokusera på det viktiga. Vad påsken vill signalera. Det handlar om försoning och gemenskap. Gemenskap i glädje och sorg. Vi hade även nyligen årsdagen för terrorattentatet på Drottninggatan. Där en islamistisk extremist vid namn Rakhmat Akilov körde in en lastbil i Åhléns i centrala Stockholm. Detta är ju sorgligt och man blir ju uppriktigt förbannad men det är viktigt att vi kommer ihåg sådant här så att vi aldrig glömmer och alltid minns och förbättrar. Sådana här saker får inte ske. Det är enklare sagt än gjort jag vet. Jag beskyller inte på något sätt någon regering eller liknande för det men vi måste få stopp på det. Denne man kunde leva illegalt i Sverige i cirka tre år. Det är inte på något sätt okej och jag blir uppriktigt förbannad över det. Det visar att vi har ett system som inte funkar och behöver förändras. Det visar att vi måste våga vara hårda och tuffa. Vi måste våga ta i med hårdhandskarna mot människor som befinner sig här illegalt.
Vi behöver stärka polisen. Vi behöver reformera polisutbildningen samt att staten skall subventionera allt. Det är inte billigt men det är nödvändigt! Problematiken inom polisen breder även ut sig när man kommer till insikt att många av de som går polisutbildningen sedan istället endast får administrativa uppgifter. Tolka mig inte fel det behövs för all del men när vi har en bristande polis så behöv så många som möjligt ut i fält. Våra gator och torg måste bli säkrare och tryggare. För det är genom säkra och trygga torg vi kan uppnå maximal frihet. De andra partierna är inte alls på samma nivå som oss gällande säkerhetsaspekter. Antingen vill de ha för lite säkerhetsåtgärder eller för mycket vilket bara tar ifrån människor deras frihet i slutändan. Vi har Socialdemokraterna som står viftar med parollen att vi måste prioritera lärare och fritidspersonal men sedan inte gör mycket konkret förutom att gå tillbaka till gamla höger frågor såsom förstatligandet av skolan. Jag vill påminna alla om att det var Socialdemokraterna som drev igenom kommunaliseringen av skolan. Jag som börjar bli till åren minns detta och jag satt med i riksdagen när det förhandlades om detta. Låt mig vara glasklar jag är jätteglad att Socialdemokraterna insett sitt misstag tyvärr är det ett par år försent. Jag tycker inte heller lag och ordning står i motpol gentemot lärare och fritidspersonal utan anser båda är mycket viktiga områden. Det vi med har fått se är ju hur under Socialdemokratiskt styre fått en tredubbling av köerna till BUP. Så istället för att prata kanske man borde gå mer på handling. Vi behöver ett bättre, tryggare och friare Sverige! Tack Skellefteå! "
submitted by Call-me-Phrog to ModellMedia [link] [comments]


2020.03.29 15:22 Kyndrak Nordisk TV - En guide till nytt utbud

Vi i Skandinavien har inte bara världens bästa samhällen, vi förstår även varandra väldigt enkelt. Så tröttnar du på att kolla på amerikanska serier med helt bisarra värderingar och moraler, men har sett klart allting svensk TV har att erbjuda så följer här en guide till en helt ny värld som kanske öppnar sig för dig. Passar bra i tider då många bör vistas hemma.
Pga. copyright osv. så är "köpta" serier regionlåsta, dvs. dyra amerikanske produktioner eller reality program, svenska serier som gjorts av produktionsbolag som inte är public service, och musikrelaterade program. Det som är kvar är kanalernas egna produktioner som dom så vänligen låter utomstående titta på utan regionbegränsningar. Förstår man det konceptet och inte blir sur när "Poldark" på NRK inte startar eller får upp ett felmeddelande när man vill starta "Tunn Is" på Isländsk TV så kommer du snabbt komma in i det.
Här följer mina personliga favoriter

Norsk TV

Alla älskar norska, det går inte att vara sur eller ledsen när man hör norska. Så sätt på din bästa "ische"- dialekt, börja alla meningar med "jag må nå...", och använd häftiga ord såsom "flink" och "morsom" så ofta du kan.
NRK WebplayeAndroidTV/Mobilapp
Vi börjar på toppen med den snyggaste, fylligaste och roligaste kanalen. Bra varierat utbud med lättnavigerat och tydligt UI.
Side om side Om du gillar Felix Herngren humor så kommer du älska den här.Det är nämligen ingen stammande pinsam Felix med, men samma underbara typ av skämt
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu Ett program för dig som vill käka chips i soffan men ändå känna dig aktiv.Det handlar om ensamvargar som väljer att bo mitt uti vildmarken i norden, där varje dag är en kamp för överlevnad och värme är en lyxvara under vintern.
Familieekspedisjonen Ut på tur, aldrig sur! Ideala konfliktfria familjer utan vildmarkserfarenhet tävlar mot varandra att nå först till ett mål genom den norska vildmarken. Feelgood och vacker miljö i ett och samma program.
P.S. Om du gillar julkalendern så må du kika på deres. Svenska julkalendern är det ikke nå fel pa, men gillar man inte Sci-Fi rymdäventyr till jul t.ex så har NRK lite mer klassiska och spännande alternativ som e väldigt flink.
TV2 Sumo
WebplayeAndroidTV/Mobilapp
En norsk betalkanal med fokus på reality-tv. Visar reklam, men deras reklam är samma märken som vi har fast utan all jobbig Casinoreklam, dvs rolig reklam. Har en kategori bara för fria serier, vilket gör denna sida till den lättnavigerbaraste av alla för oss icke-norrmän att titta på deras utbud. Kräver att du skapar ett gratiskonto att logga in med.
Farmen kjendis Farmen, fast på norska, med kvinnan vi alla älskar att hata; Gunilla, the one and only.Vissa förstår inte vad hon säger, andra är rädda för henne. Kanonbra underhållning helt enkelt.
Glow Up Ingen måste något i livet, men gillar du smink så vill du verkligen inte missa detta.Riktigt snyggt producerat och rolig tävling som handlar om just tävlingen och inte massa drama omkring. Rätt person vinner i slutet även. 10/10
Wunderland En reality serie i sin fjärde säsong som följer norska raggare som åker gamla jenkare, super och allmänt mår. Norska Raggare, det blir inte bättre. Väldigt snyggt filmad.

Finlandssvensk TV

Ibland kan det kännas som i vill gärna glömma bort dom för dom påminner oss om dåliga minnen, men finlandssvenskar finns och har den bästa dialekten efter norrlänningar i min mening. Den enklaste starten för dig som vill se nordisk tv då alla pratar svenska.

YLE WebplayeAndroidTV/Mobilapp
En väldigt snygg men tyvärr krånglig sida för oss som vill titta från Sverige. Många program är markerade som tillgänglig endast för finnar för att skilja programmen åt, men dom som inte är det kan ändå vara otillgänglig för oss. Appen och beskrivningarna är på svenska, men det är inte först du startar programmet som du vet om det är på svenska eller finska och om det finns svensk text, men godbitar finns.
Eskil Granlund - stridsordonnans Eskil berättar några minnen från frontlinjen från en rysk offensiv vid Tali-Ihantala. Han får Rambo att låta som en söndagsflanör.
Den stora festen Svensktalande Samer i Finland berättar om deras förberedelser inför deras kristna konfirmation.Mycket att packa upp här om vad tradition och kulturidentitet egentligen är.
Finland är svenskt[svensk textning] Nu är det lätt att tänka att vi är hemska imperialister som behandlade finnar som skräp och vi är så himla onda innerst inne och måste sona för våra förfäders handlingar. Eller så kan man se vad dom själva tycker om deras identitet och hur det historiskt faktiskt var. Superbra serie som dyker djupare i ämnet.
MALAX TV WebplayeAndroidTV/Mobilapp
Meme TV. Finns inget bra här mer än kultfaktorn. Vill du vara "edgy" så kan du ha på det som bakgrundsvideo på din hemmafest. dom har ingen app, så kan du koda sånt så är det nästan ett medborgerligt ansvar att hjälpa dom med det. Det finns även fler liknande om det här är din grej . Lokal-TV i svenskfinland

Dansk TV

Det är inte så grötigt som du tror, utan snarare bara en konstig skånska när undertexterna är på."Man vänjer sig" som en känd filosof en gång sade.
DR WebplayeAndroidTV/Mobilapp
Propps till Danska public service att dom har ett program som heter "Danmarks bedste bonderøv".Sidan är inte den snyggaste men praktisk. Utbudet för icke-danskar är inte det största.
Gift ved første blik Danska "Gift vid första ögonkastet". Mysig enkel och bra tv. Inte så grötig danska, lätt att hänga med och deltagare man lätt fastnar för.
Herrens veje Väldigt grötigt utal, men väldigt bra serie! Värd mödan att vänja sig vid danskan.
Doggystyle Asta glider omkring och försöker hitta sin plats på jorden och kärleken.Är du nyfrälst på danskan nu så är det här serien att fortsätta på om du gillar romantik.

Isländsk TV

The Dark souls av nordisk TV. Det är glest och kalt där. Både i landet och med programutbud. Allting är på isländka naturligtvist.
RÚV
Jag hade önskat att SVT finansierade textningen till svenska så fler kan ta del av deras program, som t.ex en dokumentär om deras första kvinnliga president som själv pratar svenska. Vigdís, fífldjarfa framboðið. Men världen fungerar inte så tyvärr, även om dom köpt massor av svenska serier.Har detta hjälpt dig mot karantäntristessen så glädjer det mig.Jag kan tycka det borde finnas starkare samarbeten emellan nordisk public service TV, både att tillåta fler program vara tillgängliga men också med textning av varandras språk. Bra statliga jobb som inte behöver ligga i Stockholm, samt bra för våra länder att komma närmare varandra kulturellt. En utopi skulle vara att alla nordiska public servicekanaler går att se fritt i norden sinsemellan med varje lands språks textning som val.
submitted by Kyndrak to sweden [link] [comments]


2020.01.10 17:04 Matslwin Alexander Dugins postmoderna traditionalism (om den Fjärde Politiska Teorin)

Alexander Dugin har sina rötter i Traditionalismen, en världsbild formulerad av René Guénon, Julius Evola, m.fl. (Dugin kallar sig själv "post-traditionalist".) Traditionalismen har romantiska och ockulta drag och upphöjer en idealiserad medeltida epok såsom en förlorad guldålder. Det här tillämpar Dugin, i högsta grad, på den politiska situationen. Så han är tydligt ideologiskt motiverad. Emellertid är hans tänkande så eklektiskt, mångfacetterat och motsägelsefullt, så det går ej att sammanfatta i ett nötskal. Med utgångspunkt från hans texter går det ej att formulera ett manifest för ett politiskt parti.
Dugin har varit medlem av Rysslands nationalistiska Bolsjevikparti, och han försvarar fortfarande vissa marxistiska idéer såväl som en socialistisk syn på statlig ekonomisk styrning. Han har också omfamnat fascistiska ideal, dvs. dess romantiska heroism och ledarkult, men ej dess grymheter och rasism. Dugin tycks fascinerad av Nazityskland. Emellertid kritiserar han nazisternas fixering på det germanska arvet, då han själv vill se en paneurasisk kultur och eurasiskt imperium, styrt av en elit. Han fördömer inte nazismen, men ogillar dess rasism. Han beklagar Tysklands invasion av Sovjet och menar att en fortsatt allians mellan staterna hade varit fruktbart. Dugin idoliserar Waffen-SS, som ju liknar den medeltida Teutoniska Orden, bestående av heroiska riddare.
Emellertid, när Putin kom till makten blev han mer politiskt korrekt, i hopp om inflytande. Men han blev snart besviken på Putins pragmatism och motvilja att konfrontera den americentriska globalismen. Även om Dugin är proisraelisk, så är han på ett motsägelsefullt sätt antisemitisk. Han menar att det judiska medvetandet står i kontrast till det ariska, och endera parten måste till slut segra. Det ariska är "sadistiskt" medan det judiska är "masochistiskt". Det ariska medvetandet har en cirkulär tidsuppfattning medan det judiska har en linjär.
Dugin ansluter sig till den Nya Högerns syn på folkslagen, nämligen att det finns kulturella skillnader men ej biologiska. Det står visserligen i motsättning till vetenskapliga fakta, men utgör ändå traditionalismens svar på vänsterns identitetspolitik. Ett långsiktigt hållbart etniskt pluralistiskt samhälle skulle alltså vara möjligt att förverkliga. Ändå anser Dugin att den kulturella och civilisatoriska impulsen utgår från de "vita" och de "gula" raserna. De vita är indoeuropéer, inklusive slaver, och de gula är finno-ugrier samt turkfolk.
Dugin förväntar sig en kulturell revolution som ska ge upphov till den "nya människan" såväl som ett traditionalistiskt eurasiskt imperium. Det innebär att förkasta mycket av modernitetens landvinningar som uppstod i renässans- och upplysningstid. Istället skall ett hierarkiskt samhälle upprättas med väsentliga inslag av ockultism och doktrinär religion.
Slutsats
Dugins traditionalism står i skarp motsättning till konservatismen. Konservatismen förkastar alla slags utopiska visioner och imperiebyggande. Ingen ideologi kan frälsa oss, utan vi måste förlita oss på den kristna tron och på förnuftet. Det går ej att skapa en "ny människa", för människan skapades en gång för alla av Gud. Det är förbluffande att folk kan tro på sådana förvirrade och motsägelsefulla tankegångar, som dessutom har tydliga inslag av esoterism, nyandlighet, totalitarism och utopism. De mångahanda förnuftsstridiga, ovetenskapliga och identitetspolitiska inslagen visar att Dugins post-traditionalism är en variant av postmodernismen.
Referenser
Aleksandr Dugin. Wikipedia. (eng.)
Laruelle, M. (2006). Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?. Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Shlapentokh, D. (2007). Dugin Eurasianism: A Window on the Minds of the Russian Elite or an Intellectual Ploy?. Studies in East European Thought, Vol.59, No.3 (Sep. 2007), pp.215-236.
Mats Winther Depth psychology and spiritual tradition
submitted by Matslwin to konservatism [link] [comments]


2019.04.13 06:55 Arannis_Amakiir Konkurrerar rollspel med bibeln?

Jag menar inte upplagemässigt, utan att rollspelen ifrågasätter att den kristna guden är den enda guden. Ingen kan säga att jag är religiös. Jag styrs inte av en bibel. Därför är det inte något som hindrar mig från att spela både bordsrollspel och datarollspel.
Finns det präster som spelar rollspel där många gudar existerar? Hur går det i så fall ihop med deras tro?
EDIT: Många i Sverige har glädje av att spela rollspel.
submitted by Arannis_Amakiir to Sverige [link] [comments]


2019.01.04 07:39 sprakpolisen Veckans ordspråk - Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri

Innebörd: Om du gör något (slugt) för att försvåra för någon annan så är det stor risk att det slå tillbaks och istället försvårar för dig själv.
Exempel: ”Om du inte låter mig välja vad vi ska titta på går jag och säger till mamma” sa lillasyster. ”Gör det då”, sa storasyster. ”MAMMA, storasyster tittar på läskiga program” ropade lillasyster till mamma. ”Är du uppe än, lillasyster” sa mamma strängt, ”gå och lägg dig genast!” ”Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri” sa storasyster.
Bakgrund: Detta ordspråk har sitt ursprung i gamla testamentet i bibeln. Det återfinns på flera ställen med lite olika formuleringar exempelvis Psaltaren 7:16 ”Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav som han gräver.” eller ännu mer likt, Ordspråksboken 26:27 ”Den som gräver en grop faller själv däri”.
Ordspråksboken för övrigt, en hel bok i bibeln som innehåller många hundra visdomsord av vilka flera har kommit in i det svenska språket via den kristna traditionen. Den sammanställdes runt 500 f.kr men mycket av innehållet är troligen betydligt äldre. Ytterligare ordspråk härifrån lär komma i veckans ordspråk längre fram.
submitted by sprakpolisen to sweden [link] [comments]


2018.08.22 13:08 KierkegaardsAngst Nordfronts valkompass, copypasta så att ni slipper ge klick

Bland det roligaste jag har läst:
Tag fram papper och penna och anteckna A, B, C eller D för var gång du svarar respektive alternativ på de tio frågorna så du kan hålla reda på vilka svarsalternativ du svarat flest gånger.
1. I Sverige finns idag mellan två och tre miljoner människor som inte är av nordeuropeiskt ursprung. Gruppen främlingar utgör alltså idag någonstans mellan 20-30% av befolkningen. Vad tänker du om detta?
A) Bra. Jag hatar nordiska människor och vill ha helt öppna gränser så att vi kan få hit många fler främlingar och på sikt byta ut hela folket!
B) Jag gillar verkligen mångkultur så det låter som en fin siffra. Kanske borde vi lugna ner oss lite för tillfället, men på sikt skulle jag kunna tänka mig fler icke-nordiska människor här.
C) Jag vill inte ha in fler. Några borde dessutom skickas hem.
D) Detta är extremt allvarligt. Totalstopp och dessutom återsändning av flertalet är ett måste för att få ordning på landet!
2. Vilket av följande påstående håller du mest med om?
A) Det är svenskarnas fel att integrationen misslyckats. Hade inte svenskarna varit så tråkiga, stela och xenofobiska hade Sverige varit ett mångkulturellt paradis nu.
B) Det är islams fel att integrationen misslyckats. Hade bara alla invandrare som kommit hit varit kristna istället hade Sverige varit ett mångetniskt paradis nu.
C) Det är politikernas fel att integrationen misslyckats. Med en något mindre mängd invandrare och där man satte högre press på de som kom hit att anpassa sig hade Sverige kunnat vara ett svenskt paradis nu med mångkulturella inslag.
D) Integration kan inte lyckas, däremot utgör mycket små mängder främlingar inget hot. De olika människoraserna mår bäst segregerade där de som de skapats av naturen kan få utveckla sitt eget levnadsöde. Med massinvandring kan Sverige aldrig bli ett paradis.
3. Världen blir allt mer globaliserad och Sverige får allt svårare att stå självständigt. Vad menar du är rimligast framåt för att vi ska kunna hävda oss?
A) Ge ökad makt åt EU. Anslut Sverige till EURO och NATO.
B) Få till en ny folkomröstning om EU.
C) Lämna EU, vi klarar oss i övrigt.
D) Lämna EU och andra liknande folkfientliga sammanslutningar. Ena Norden till en stark stat!
4. Hur ställer du dig till följande påstående: Jag identifierar de internationella bankerna som ett stort problem. Att privata aktörer får tillverka krediter och att detta ansvar och denna makt inte ligger på de enskilda staterna är en viktig fråga.
A) Nej detta är snarare en tillgång än ett problem. Ge mer makt åt bankerna!
B) Jag tycker det är bra som det är. Så länge bankerna inte är muslimska kan de till och med få något större makt.
C) Jag bryr mig inte nämnvärt i frågan.
D) Jag instämmer helt. Bankväldet måste krossas för att folken ska kunna bli fria!
5. Vad är judar?
A) Guds utvalda och heliga folk, världens rättmätiga härskare!
B) En god allierad i kampen mot islam.
C) Anhängare av en religion som jag helst inte vill prata om.
D) Ett främmande folkslag som äger majoriteten av världens banker och media.
6. För att lösa merparten av de problem vi står inför idag måste vi återta makten från:
A) Rasisterna och patriarkatet.
B) Muslimerna.
C) Globalisterna.
D) Sionisterna och globalisterna.
7. För att skapa ett välmående samhälle bör vi förutom invandringsfrågan fokusera på:
A) Att krossa nazismen!
B) Vad än Moderaterna tycker är bäst.
C) Skattelättnader för de rika.
D) Folkgemenskap!
8. Huvudarrangörerna till Pride-festival verkar för normaliserande av pedofili och andra sexuella avvikelser. Om detta tänker jag:
A) Bra, vi måste ha fler och större Pride-tåg.
B) Bra, Pride-tågen måste dock bli mer inkluderande så att även Sverigedemokraterna får vara med och hylla pedofili.
C) Inget nämnvärt.
D) Helt sinnessjukt. Dessa måste givetvis stoppas!
9. Lagen om hets mot folkgrupp används idag inte för att skydda minoriteter utan som ett slagträ mot politisk opposition. Samtidigt är det fullt legalt att aktivt verka för att upplösa och förgöra det nordiska folket. Om detta tänker jag:
A) Bra förutom att Nordiska motståndsrörelsen, AfS och Sverigedemokraterna också måste förbjudas.
B) Bra förutom att Nordiska motståndsrörelsen också måste förbjudas.
C) Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp.
D) Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp och förbjud folkfientlig verksamhet.
10. Vilken typ av människor önskar du se som ledare för vår nation?
A) Omoraliska yrkeslögnare som alltid agerar i intresse med vad som är bäst för de själva.
B) Avståndstagande och ryggradslösa fegisar som alltid viker sig för etablissemangets påtryckningar.
C) Hederliga politiker.
D) Rakryggade och ärliga män och kvinnor av folket, vanliga arbetare av hjärna och hand som offrar allt för våra efterkommande.
Har du fått lika många av två olika alternativ följer här utslagsfrågor:
Fick du lika många A som B kommer här en utslagsfråga: Existerar det svenskar?
A) Nja, bara i negativa sammanhang.
B) Ja, alla som föds i Sverige och alla som tar sig inom Sveriges gränser och lär sig dansa runt midsommarstången är svenskar.
Fick du lika många B som C kommer här en utslagsfråga: Hur tycker du att andra partier ska förhålla sig till sann opposition?
B) Kasta skit på dem och uttala sig positivt om inskränkning i föreningsfriheten genom förbud.
C) Ignorera dem totalt och låtsas som att man själv utgör det enda paritet som är i opposition.
Fick du lika många C som D kommer här en utslagsfråga: Är det viktigt för dig att motståndet utgörs av en bred rörelse som kommer arbeta aktivt för förändring även dagen efter valet?
C) Nej, det är ändå via valurnan förändring kommer ske.
D) Ja, det går ändå inte att enbart förändra läget via valurnan.
Räkna nu samman dina svar och rösta enligt nedanstående.
Du fick flest A: Ta fram en bild på alla Riksdagspartiers loggor. Välj bort SD. Välj bort ytterligare en, ta en slumpmässig eller den du tycker har fulast logotyp. Sätt en siffra 1-6 på de kvarvarande och slå sen med en tärning. Här har du vilka du ska rösta på.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest A: George Soros och Annie Lööf.
Du fick flest B: Sverigedemokraterna ska det stå på din valsedel.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest B: Jonas Chongera och Paula Bieler.
Du fick flest C: AfS är nog det lämpligaste för dig. Eller att du läser på lite till och sen gör om testet igen för att kanske då få ett D.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest C: Mikael Jansson och Ingrid Carlqvist.
Du fick flest D: Nordiska motståndsrörelsen är ditt självklara val! Beställ valsedlar här.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest D: Emil Hagberg och Skurt
Edit: fetstilade frågorna. Tack u/CEMN för förslaget och u/hebo07 för att hen fixade det så länge.
submitted by KierkegaardsAngst to sweden [link] [comments]


2018.06.18 20:04 Matslwin Hur kristna har fjärmat sig från den kristna läran

Dagens kristendom domineras av postmoderna och kulturrelativistiska tankegångar. Kristna tror numera att de vet vad som är "goda handlingar" och tror sig förmögna att göra det rätta valet. Det går fullständigt på tvärs med Augustinus teologi och läran om arvsynden. Då vi följer egots vilja men är blinda för Guds vilja kan vi endast välja mellan onda handlingar. Då gäller det att välja det minst onda.
Men då de är förblindade av självgodhet kan nutidens kristna ej avgöra vad som är det minst onda. De tror nämligen att de har vetskap om det goda, fullständigt i strid med den kristna läran. Därför väljer de ofta det mest syndfulla alternativet, såsom att i praktiken verka för muselmanernas utbredning och Sveriges förstörelse.
Det minst onda alternativet är att vägra flyktingarna (varav den stora majoriteten är ekonomiska flyktingar) tillträde till landet. Men de skengoda skrymtarna tror att de kan kan delta i jordelivet utan att smutsa ner fingrarna. Det går icke! Så lär Augustinus i Guds stad. Det är ju märkligt att det har blivit så här med tanke på hur ilsket Jesus reagerar på hyckleri och skenhelighet i Nya Testamentet.
Det gäller att undvika alltför stor syndabelastning. Men det är ogörligt om man förblir aningslös och naiv. Läs därför den här långa artikeln om konservatism på kristen grund, om ni vill förbättra er förmåga att välja det minst onda: En svensk konservatism.
M. Winther
submitted by Matslwin to Kristendom [link] [comments]


2018.06.17 20:21 Matslwin En konservatism på kristen grund

Klassisk engelsk liberalism är närmast synonymt med konservatism idag. Det betyder liten stat och fokus på rättssamhället. Klassisk liberalism är väsensskild mot nyliberalism och vänsterliberalism. Emellertid är den klassiska liberalismen en sekulär ideologi, vilket är dess stora fel.
Dessvärre går dagens kristendom på tvärs med konservatismen då den domineras av postmoderna och kulturrelativistiska tankegångar. Kristna tror numera att de vet vad som är "goda handlingar" och tror sig förmögna att göra det rätta valet. Det går fullständigt på tvärs med Augustinus teologi och läran om arvsynden. Då vi följer egots vilja men är blinda för Guds vilja kan vi endast välja mellan onda handlingar. Då gäller det att välja det minst onda.
Men då nutidens kristna är förblindade av sin självgodhet kan de ej avgöra vad som är det minst onda. De hycklande kristna tror nämligen att de har vetskap om det goda, fullständigt i strid med den kristna läran. Därför väljer de ofta det mest syndfulla alternativet, såsom att i praktiken verka för muselmanernas utbredning och Sveriges förstörelse.
Det minst onda alternativet är att vägra flyktingarna (varav den stora majoriteten är ekonomiska flyktingar) tillträde till landet. Men de skengoda skrymtarna tror att de kan kan delta i jordelivet utan att smutsa ner fingrarna. Det går icke! Så lär Augustinus i Guds stad. Det är ju märkligt att det har blivit så här med tanke på hur ilsket Jesus reagerar på hyckleri och skenhelighet i Nya Testamentet.
Det gäller att undvika alltför stor syndabelastning. Men det är ogörligt om man förblir aningslös och naiv. Läs därför den här långa artikeln om konservatism på kristen grund, om ni vill förbättra er förmåga att välja det minst onda: En svensk konservatism.
M. Winther
submitted by Matslwin to svenskpolitik [link] [comments]


2018.01.29 22:23 mr_loose_cannon Går det att lagstifta mot sektbeteende?

En grupp människor som sluter sig samman mot omvärlden och skapar sina egna lagar är något skadligt oavsett om det är kristna, scientologer eller muslimer som gör det.
Har vi lagar som biter mot det idag? Om inte, går det att skapa det utan att fucka med religionsfriheten ?
Edit: tack för alla svar! Jag har fått det jag behövde.
submitted by mr_loose_cannon to svenskpolitik [link] [comments]


2018.01.09 18:15 Svenska_i_Sverige Inte kompatibla

Dagens Sverige går i en farlig utveckling. Tryggheten i samhället är inte vad den en gång var. Vi har fått en försämrad polismyndighet, sjukvård, äldrevård, skolan har blivit lidande.
Vi vet att denna försämring beror på den muslimska invandringen samt inkompetenta politiker på fel plats.
Sverige har blivit odemokratiskt, otryggt med avvecklad välfärd.
Islam sprider sig med importerade islamska värderingar. Islamiska våldet bryter ner Sverige.
Bland de många nyanlända finns det en stor andel som inte är kompatibla med ett öppet, demokratiskt och jämställt samhälle.
Det enda man egentligen kan debattera är hur stor denna andel är.
Det vi nu ser på utvecklingen i vårt land tyder på att andelen är mycket hög, och i värsta fall kan kullkasta hela grunden till det svenska samhällsbygget.
Majoriteten av de s.k. nyanlända kommer från länder / kulturer där man tycker det är OK att:
Dessutom kommer de ofta från ländekulturer som i väldigt många andra avseenden är väldigt olika vårt svenska samhälle. Om man tittar på dagliga nyhetsreportage från Mellanöstern och Nordafrika kan man få en liten aning om olikheterna.
Hur kan någon tro att dessa människor förändras bara för att de passerar gränsen till i Sverige?!
Nej, de tar med sig sin kultur, sina åsikter, sina vanor och traditioner och sina konflikter till Sverige.
Det kaos vi nu ser utvecklas i Sverige beror till stor del på just detta.
Om man förnekar detta är man naiv, ansvarslös och verklighetsförnekare, eller så har man en dold agenda.
Det handlar om sunt förnuft.
Vill vi bevara vårt land - eller är vi beredda att låta det förfalla till ett Mellanösternliknande kaos och förfall?!
Människor som inte respekterar, accepterar och är beredda att verka inom vårt samhällsbygge skall heller inte vara här.

detnyaSverige

tryggaSverige

bevaraSverige

röstarätt2018

SD2018

submitted by Svenska_i_Sverige to Sverige [link] [comments]


2017.12.23 12:52 JoaquinEscribo Gud jul bekanta! Låt oss skapa en ny värld tillsammans!

Observera:

Personliga reflektioner, sluta läs om du inte vill läsa mer.

Hej alla, i Julens anda tänkte jag sprida lite kärlek och nyanserade tankar kring oss alla, situationen i Sverige och världen över.
Jul för mig är inte nödvändigtvis att köpa presenter, springa i affärer eller blint stödja kapitalismen, men å andra sidan förstår jag också det fina i att ge en gåva till någon man håller av. Jul för mig är inte heller nödvändigtvist något kristet, men jag förstår också det fina med att ha speciella traditioner att följa, riter som gör dagen speciell.
Häromdagen var det vintersolstånd, den mörkaste dagen på året. En dag som redan innan kristendomen kom till Sverige hade en betydelse för befolkningen i vårt fina land. Alla länder bär på sin historia och den senaste kristna historien har betydelse för folk, det förstår jag också. Hur du än firar, om det är för att guds son föddes till jorden, om du skänker en tanke till profeten Isa från koranen, om du firar för att den här tiden på året står för pånyttfödelse eller om du skiter i det. Det är nu livet ska vara långsamt, en tanke ska ägnas åt intentioner för det nya året, att ge ett nyårslöfte utan intention är bortkastat och i det närmaste kontraproduktivt.
Situationen i Sverige och världen kan ibland te sig mörk, men liksom naturen åter föds så går mänsklig evolution också i cykler, historien återupprepar sig själv, men vi lär oss, rör oss sakta framåt. Sen början av 1900talet har informationsutvecklingen fullständigt ställts på sin ända tack vare Radio, Tv, Hemdatorer och Smartphones osv. Redan 1910 användes propaganda fullt ut i tidningar, 1940 hade det blivit galet. Utvecklingen har inte stannat, den har förfinats. Världen över har olika synvinklar hamrats ut, konflikter skapats, oskyldiga människor har dött världen runt i andras konflikter, andras krig. Informationen har ägts och vinklats. Det gör den fortfarande.
Världen över har folk också lärt sig hur man utnyttjar det fenomenet, hur man är en person framför kameran samtidigt som man är en annan bakom och hur man skapar sig kontaker inom mediavärlden som kan styra artiklar om personer åt olika håll, och wips så har ni fått dom politker vi har idag. Politker som ut mot er och kameran talar om gott, om förändring, fast bakom ridån springer andra agendor som gynnar dom mer. Det gynnar dom att vara falska för att få era röster. (Nej inte alla politker är inte falska, men dom som fuskar tar sig generellt fram snabbare här i världen.)
Idag är informationen fri. Jag har själv sett även i dom fattigaste områdena i världen folk hålla i en begagnad smartphone, sliten, men en portal till omvärlden. Det är en revolution. En informationsrevolution.
När jag är ute och reser är jag stolt över Sverige, jag blir medveten över alla dom människor som behöver hjälp där ute i världen, som hade otur och föddes in i konflikter dom inte har att göra med och som vi faktiskt hjälper. När jag är i Sverige så skäms jag över hur politkerna ljuger oss alla i ansiktet. Nej, Europas flyktingpolitik har inte varit fullt vettig, men likaså har inte krigen i Afrika och Mellanöstern varit vettiga. I 40 år har vi klumpat folk i områden och slagit blindögat till, helt låtsats som ingenting och nu när problemen är för stora för att gömmas är folk förvånade. Varför har mediabilden sett ut som den gör? Varför har en bild om att allt är frid och fröjd utmålats? Vilka tjänar på Krig? vilka tjänar på flyktingpolitik? Vilka tjänar på lågavlönade arbetare? Är människosmuggling lönsamt?
Droger är ett problem världen över idag. Opium har syntetiserats till 100x starkare än Heroin, om inte mer. Droger utan dödsfall är illegala samtidigt som Kina säljer dess syntentiserade kopior som nätt o jämt går förbi våra lagar och dödar folk, legalt. Sverige har en ideologisk nolltollerans mot droger, Vart kom den från? Var informationen fri när lagarna skrevs? Varför reformerade Portugal sin drogpolitik 2001? Resultat? Varför tog Norge nyligen ett beslut om narkotika? Vilket? Varför? Är droghandeln korruptionsfri? Är droghandel lönsamt? Är narkotikasmuggling lönsamt? Vilka tjänar på ett beroende?
Vi är alla bröder och systrar på denna jord. Vi har bara en jord. Det är i mänsklig psykologi att vilja hitta tillhörighet, vi är sociala djur. Grupper bildas. När olika grupper utan förståelse och kunskap om varandra tvingas ihop skapas friktion. För länge har korruption runt om i världen kunnat slätas över med hjälp av media och utnyttjats till vinklade informationsbilder som leder till ideologier, separation och konflikter, konflikter som leder till krig. Allt i någon annans agenda. Vilka tjänar på separation? Vilka tjänar på krig? Vilka tjänar på att inte ni inte gillar varandra?
Pånyttfödelsen har redan börjat. Informationsrevolutionen är ett faktum. Nya vågor slår ut äldre. Korruption kan inte längre gömma sig i mörkret. Se Saudi Arabiens revolt. Håll ögonen tätt på Amerika 2018, Massiv världsomslutande korruption, både mediell och finansiell.
Sverige är inte isolerat. Pengar har flödat för att styra era tankar kring dom som kommer hit, och deras tankar kring er. Pengar har pumpats till publikationer, fysiska och virtuella, Pengar har strömmat in i moskéer för att styra ideologier. Agendor har i smyg spridits till det svenska folket, för att sära på er. För att få er att vara rädda för varandra. För att ni inte ska inse att ni är just bröder och systrar under samma tak, men bråkar om någon annans tankar.
I julens och nyfödelsen anda brödrer och systrar, GOD JUL. Dedikera en tanke åt en ny bättre värld, en värld med mindre lidande. Och förbered er, för att städa ut måste man ta fram smutsen, hur obekväm den än är.

2018

submitted by JoaquinEscribo to sweden [link] [comments]


2017.12.18 11:14 xLucaV Är du en optimist eller pessimist?

1 Allt går bra på Island
Du visste säkert att Island är kontrasternas land med vulkaner och is, heta källor och glaciärer, hästar och fyrhjulsdrivna jeepar. Kanske vet du också att huvudstaden Reykjavik är liten, men ändå trendig som en världsmetropol. Men det finns mycket som gör Island ännu mer exotiskt. Här delar både islänningar och Islandsresenärer med sig av tips och fakta om Island som du kanske inte har hört tidigare.
Gott Nytt År! Islänningar har sena vanor och de gillar att fira och festa. Nyårsaftonen är den vildaste festen på året. Men vid tolvslaget är alla ännu hemma för att kolla in Reykjaviks fenomenala fyrverkeri. Först efter det går folk ut på stan och festen fortsätter hela natten. – Trine, Norge
Jämställdhet och respekt. Island var det första landet i världen som valde en kvinnlig president. Detta skedde redan år 1980. Islänningarna är föregångare även i andra samhällsfrågor. När det isländska parlamentet röstade om homoäktenskap år 2010, blev resultatet 49-0. De första som gifte sig var den dåvarande statsministern Jóhanna Sigurdsdóttir och hennes flickvän, författaren Jonina Leosdottir. – Satu, Finland
Bassänghäng. Det finns många varma källor på Island och därför finns det mysiga utomhusbassänger i varje liten by. Det är billigt att bada i dem och det är där isländska ungdomar brukar träffas och umgås efter skola och studier. Man kan bada utomhus året om, för vattnet är så varmt. – Audur, Island
Världens äldsta burgare. Island drabbades av en svår ekonomisk kris år 2008 vilket ledde till att till och med McDonald’s gick i konkurs på Island! Hjörtur Smarason köpte en hamburgare som han sparade på en hylla i garaget. När han tog fram den några år senare såg den likadan ut! Nu kan du följa med hamburgarens förruttnelseprocess i en livestream på nätet. Ser den fortfarande ätbar ut? – Snaefridur, Island
Varning för släkten! Island har bara drygt 300 000 invånare och därför är många släkt med varandra. För att vara säker på att man inte råkar gå på dejt med en släkting finns det en praktisk app som heter Íslendingaapp. Där kan man snabbt kolla att man inte raggar upp sin kusin. – Gunnar, Island
þetta reddast! Det här ordspråket fångar Island i ett nötskal. Det betyder att allting ordnar sig till slut. Livet kan vara tufft på en liten ö med svårt klimat men trots det har islänningarna utvecklat en förvånansvärt avslappnad mentalitet. När islänningar står inför problem litar de på att allt kommer att gå bra: är det vulkanutbrott, har du tappat ditt pass, har ekonomin kollapsat? Oroa dig inte: þetta reddast. – Christoffer, Sverige
-3:26 Ordlista Tips
2 Optimist eller pessimist?
Är glaset halvtomt eller halvfullt? Svaret på den här klassiska frågan avslöjar om du tänker optimistiskt eller pessimistiskt. Gör det här testet genom att placera in dig på skalan mellan påståendena och fundera på hurdan livssyn du har.
Tillit Optimister litar på människor och tror på att folk är goda innerst inne. Det är lätt för dem att få nya vänner och bekanta. Pessimister kan vara misstänksamma mot nya människor och de är ganska reserverade av sig.
Jag litar på människor Jag är misstänksam mot människor
Inställning till livet Det finns mycket ondska i världen, men det finns mycket godhet också. Optimisten ser det goda i världen och hos sina medmänniskor, men kan ibland vara lite naiv och blåögd. Den pessimistiskt lagda personen fokuserar mer på det negativa. Hen brukar förhålla sig också till goda nyheter med att säga “Ja, ja, men….”
Allt är bra i världen Allt är dåligt i världen
Avundsjuka Optimister är inte avundsjuka på andra. De har förmågan att känna glädje över andras framgångar och tycker att det finns en obegränsad mängd lycka i världen. Pessimister jämför sig ständigt med andra. De är rädda för att det går dåligt för dem om det går bra för andra. De tror inte att lyckan räcker till alla.
Jag är sällan avundsjuk Jag är ofta avundsjuk
Motgång När optimisten råkar ut för motgångar, tänker hen att det snart blir bättre. ”Jag är lite skoltrött, men snart blir det lov och då kan jag vila upp mig”. Om någonting går dåligt för pessimisten, tappar hen hoppet och vill bara lägga av. ”Jag är skoltrött och det kommer säkert att bli värre under vintern”.
Jag har lätt att komma över motgångar Jag har svårt att komma över motgångar
Framgång När optimisten lyckas med något, tänker hen att det beror på hårt arbete, begåvning och andra goda egenskaper. Pessimisten tenderar däremot att tänka att det bara är tur när hen lyckas t.ex. på ett prov.
Framgång beror på skicklighet Framgång beror på tur
De flesta av oss har säkert både optimistens och pessimistens egenskaper. Men hurdana vi verkligen är vet vi först när livet sätter oss på prov. Hur vi hanterar motgångar och stressande situationer påverkas av uppväxt, personlighet och tidigare erfarenheter. Forskning visar att det är mer hälsosamt att vara optimistiskt lagd. Eftersom optimism både är en attityd och ett personlighetsdrag är det lätt att tro att det är en medfödd egenskap. Men ingen panik – enligt forskare kan man lära sig att se positivt på livet.
-3:29 Ordlista Tips
FOKUS syn på livet
elämänkatsomus en livsåskådning, -en, -ar, -arna 2; Vad har du för livsåskådning?
en livsuppfattning, -en, -ar, -arna 2
näkemys jstak en syn, -en, -er, -erna 3 på ngt Vad har du för syn på livet? olla jtak mieltä tyck/a, -er, -te, -t II Vad tycker du är meningen med livet? olla jtak mieltä an/se, -ser, -såg, -sett IV Vad anser du om ateism? uskoa jhk tro, -r, -dde, -tt III på ngt [tru:] Tror du på Gud? usko tro, -n [tru:] Är din tro viktig för dig? uskonto en religion, -en, -er, -erna 3 [reli(j)u:n] Vad betyder religion för dig? Världsreligionerna
kristinusko kristendom, -en [kristendum] kristitty en kristen, (de) kristna islam islam (tpm) muslimi en muslim, -en, -er, -erna 3 hindulaisuus hinduism, -en hindu en hindu, -n, -er, -erna 3 buddhalaisuus buddhism, -en buddhalainen en buddhist, -en, -er, -erna 3 juutalaisuus judendom, -en [jʉ:dendum] juutalainen en jud/e, -en, -ar, -arna 2
Andra substantiv
agnostikko en agnostiker, -n, -, -na 5 arvo, arvostus en värdering, -en, -ar, -arna 2; ett värde, -t, -n, -na 4 asenne jhk en attityd, -en, -er, -erna 3 till ngt; en inställning, -en, -ar, -arna 2 till ngt ateismi ateism, -en ateisti en ateist, -en, -er, -erna 3 elämänfilosofia en livsfilosofi, -n, -er, -erna 3 elämänkysymys en livsfråg/a, -an, -or, -ona 1 elämänohje en levnadsreg/el, -eln, -ler, -lerna 3 elämän tarkoitus meningen med livet etiikka etik, -en hyvä (asia) det goda [gu:da] jumala en gud, -en, -ar, -arna 2 [gʉ:d] jumalanpalvelus en gudstjänst, -en , -er, -erna 3 [gʉdstʃenst] / [gʉdsçenst] kasvissyöjä en vegetarian, -en, -er, -erna 3 kirkko en kyrk/a, -an, -or, -orna 1 [tʃyrka] / [çyrka] käsitys jstak en uppfattning, -en, -ar, -arna 2 om ngt maailmankuva en världsbild, -en, -er, -erna 3 [vä:rds-] mielipide jstak en åsikt, -en, -er, -erna 3 om ngt moraali moral, -en olemassaolo tillvaro, -n [tilva:ru] omatunto ett samvete, -t paha (asia) det onda [unda] pahuus ondska, -n [un(d)ska] periaate en princip, -en, -er, -erna 3 rippikoulu en skriftskol/a, -an, -or, -orna 1 [-sku:la] (sr); konfirmationsundervisning, -en (rr) [konfirma(t)ʃu:ns-] rukous en bön, -en, -er, -erna 3 seurakunta en församling, -en, -ar, -arna 2 skeptikko en skeptiker, -n, -, -na 5 taikausko en vidskepelse, -n [vi:dʃe:pelse] tiede vetenskap, -en usko kohtaloon en ödestro, -n [-tru:] uskonnonvapaus religionsfrihet, -en [reli(j)u:ns-] vakaumus en övertygelse, -n, -r, -rna 3 vegaani en vegan, -en, -er, -erna 3 veganism veganism, -en
Verb
arvostaa uppskatt/a, -ar, -ade, -at I epäillä jtak tvivl/a, -ar, -ade, -at I på ngt erota kirkosta gå IV ur kyrkan [tʃyrkan] / [çyrkan] harjoittaa uskontoaan utöva I sin religion [reli(j)u:n] hyväksyä acceptea, -ar, -ade, -at I [aksepte:ra]; godkän/na, -ner, -de, -t II [gu:dtʃenna] / [gu:dçenna] kuulua kirkkoon höra II till kyrkan kyseenalaistaa ifråga/sätta, -sätter, -satte, -satt IV käydä kirkossa gå IV i kyrkan päästä ripille bli IV konfirmead, -at, -ade rukoilla (Jumalaa) be, ber, bad, bett IV (till Gud) suhtautua jhk föhålla, -håller, -höll, hållit IV sig till ngt tulla uskoon bli IV troende (tpm); bli frälst, -, -a
Adjektiv
avarakatseinen vidsynt, -, -a [vi:dsy:nt] ei-uskovainen icke-troende (tpm) [ikketru:ende] ei-uskonnollinen icke-religiös, -t, -a [ikkereliʃö:s] epävarma jstak o/säker, -säkert, -säkra på ngt [u:se:kär] hengellinen andlig, -t, -a kirkollinen kyrklig, -t, -a [tʃyrklig] / [çyrklig] maallistunut sekularisead, -at, -ade merkityksellinen meningsfull, -t, -a merkityksetön meningslös, -t, a moraalinen moralisk, -t, -a pyhä helig, -t, -a skeptinen skeptisk, -t, -a taikauskoinen vidskeplig, -t, -a [vi:dʃe:plig] tieteellinen vetenskaplig, -t, -a uskonnollinen religiös, -t, -a [reliʃö:s] uskovainen troende (tpm) [tru:ende] varma jstak säker, säkert, säkra på ngt yliluonnollinen övernaturlig, -t, -a

submitted by xLucaV to sweden [link] [comments]


2017.12.04 21:56 snallahjalpminfarmor Behöver hjälp med att hjälpa min farmor.

Hej!
Jag och min farmor behöver hjälp och jag vet inte riktigt hur jag ska gå till väga.
Lite bakgrund: Jag är i 20-årsåldern och jobbar som extraanställd i en säsongsberoende industri. De senaste månaderna har jag inte fått många pass alls och jag kommer bli tvungen att ta från mitt sparande för att betala januarihyran.
Min farmor gick i pension för typ tio år sedan och skulle kunna leva någorlunda ordentligt på den om det inte var för en sak - min pappa.
Min pappa är föredetta missbrukare numera sjukpensionär med allvarliga psykiska problem som är så djupt i skuld att han aldrig kommer bli fri. Han praktiskt taget badar i inkassobrev. Med jämna mellanrum så tar han fel dosering av sin medicin och blir helt väck och gör de skevaste grejerna. För någon vecka sedan hade de stängt av elen för honom så jag var tvungen att gå in med 2800 kronor (av de 4500 jag fick den månaden) och idag så ringde farmor och berättade att han hade haft sönder sin dator (han jobbade med datorer på 90-talet och tror att han kan något om elektronik så han brukar ta isär och ha sönder det mesta) så han behövde komma över och låna min för att ens kunna betala denna månads räkningar.
Det här har varit min farmors liv i typ 50 år och hon pallar inte mer. Jag har pratat med henne tidigare om det och hon har förklarat att hon tar hand om honom för att han är familj men han är den mest otacksamma skitstöveln ni kan tänka er. Hon städar och lagar mat åt honom (på egen bekostnad), går ut med hans hund som han vanvårdar, betalar räkningar när det går snett och försöker portionera ut hans medicin så att han inte blir sådär skev i huvudet. Han ligger bara i sängen och kollar på TV och skriker på henne. Han är skyldig henne tiotusentals kronor som han aldrig kommer betala tillbaka.
Så jag vill hjälpa henne få ett slut på det här och vill således fråga er om råd vad vi skulle kunna göra. Har läst på om psykiatrisk tvångsvård men problemet där är att han kan vara helt sammanhängande och vettig flera veckor i sträck. Det är så han har lyckats klara sig undan några konsekvenser så länge, läkarbesöken har alltid varit tajmade så att han framstår som vettig. Han har förlorat körkortet flera gånger de senaste åren för att han somnat vid ratten och allt möjligt annat men får alltid tillbaka det efter att ha pissat rent i ett och ett halvt år eller nåt.
När farmor föreslog gruppboende blev han så arg att hon blev rädd att han skulle misshandla henne.
Jag sade till farmor att jag ska prata med honom och förklara att han fått sin sista chans från oss nu, att om det händer igen så får han klara sig på egen hand även om det betyder att han hamnar på gatan, och att vi har fått nog. Jag förklarade också för farmor att det är extremt viktigt att vi faktiskt följer igenom med det hotet och om han kommer och ber om hjälp så måste vi avvisa honom. Om inte så är vi tillbaka på ruta ett. Vet ej om farmor klarar av det.
En annan sak som plågar min farmor är vetskapen att när hon går bort så kommer hälften av hennes pengar gå till honom eller, rättare sagt, direkt till Kronofogden genom honom. Detta är mest pengarna från försäljningen av hennes tvåa på 70 kvm som hon köpte för 65k för ett årtionde sedan eller nåt. Detta vill hon verkligen undvika. Jag förslog att hon kunde sälja sin lägenhet och köpa en annan någon annanstans "åt mig" som jag sedan "hyr ut" till henne. När hon väl går bort behöver hon då inte oroa sig för att han ska ärva något av det då det är jag som äger lägenheten - funkar det lagligt sett? Eller kommer vi stöta på problem med Skatteverket eller Kronofogden eller vilka som nu är inblandade?
Jag vill verkligen hjälpa henne eftersom hon är den släkting jag står närmast då min mamma sade upp kontakten med mig förra året för jag skrattade åt hennes nya företagsidé (Speed-dating för Kristna singlar som jobbar inom räddningstjänsten i Filipstad. Skämtar inte ens. Hon ville hyra en herrgård för att host:a det och andra "singelevent".), min mormor är död, min morfar blev fängslad av kommunister i Polen under Sovjettiden (Därför hennes sida av familjen ens flydde till Sverige till att börja med.) och min pappa är som han är. Min farfar är helt okej men han är den där gamla typen av man som är rädd för att visa känslor så det är lite svårt att prata med honom och bonda.
Blev en väldigt lång post och det är sent på kvällen så förstår om jag inte får några svar men jag skulle jättegärna vilja ha råd här. Vet inte riktigt vad jag ska ta mig till.
Tack för att ni läste.
submitted by snallahjalpminfarmor to sweden [link] [comments]


2017.05.18 15:47 SvenskHistoriker HPSA: 18 Maj - Helige Eriks Dag - Konung, martyr, helgon

HPSA brukade betyda Historical Public Service Announcement, men på Bromskloss utmärkta inrådan står det numera för Historia på Sweddit Anbefalles.
Upphovsmannen till dessa trådar är VonAdler . Jag är blott en enkel lekmanna historiker som gör trådar för de spännande dagar som VonAdler missar. Förra gången togs mitt inlägg mycket väl emot så det får bli ännu ett.
Sveriges nationalhelgon, martyr, konung av Sverige, Gudfruktig katolik.. Ja, listan kan göras lång. Sankt Erik, även känd som Erik IX Jedvardsson, är sannerligen en förebild för många svenskar. Trots detta så vet vi inte så mycket om honom. Vi känner dessvärre mest igen honom som ansiktet på Stockholm stadsvapen, så låt mig nu berätta historian om Erik den helige.
Erik den helige föddes år 1125 i Uppland till föräldrarna Jedvard och Cecilia. Hans farfar torde ha kristnats kring 1050 och bekostade bygget av domkyrkan i Gamla Uppsala. Den kristna tron blomstrade minsann i den Erikska ätten och detta syntes särskilt på unge Erik. Han anses av mången folk vara vår kanske bäste Konung genom tiderna. Han räknades som en folkets & landets konung. Erik drevs inte av girighet och maktbehov, utan av välvilja och ödmjukhet gentemot landets väl. Han såg inte till börd, fattigdom eller rikedom utan vägrade att ta emot höga skatter av folket, och ingen skatt från de fattiga. Hans hederlighet och rättfärdighet har dokumenterats i många källor.
Men Eriks historia blev kortlivad. Han mötte sin skapare den 18 maj 1160. Som den gode katolik han var så hade Erik vägrat att avsluta en mässa och blev efter denna mässa slagen och halshuggen av den danske tronkrävaren Magnus Henriksson och hans armé utanför kyrkan. På denna plats hittar vi nu Helige Eriks källa i Uppsala.
Kuriosa
Visste du att Helige Erik ledde korståg till Finland? Det var så här vi fick vår flagga. När Erik 1157 landsteg i Finland såg han ett gult kors på den blå himlen och bestämde sig för att göra detta till sin fana.
Idag firar många gammeldagsa svenska katoliker sin nationaldag istället för 6e juni. Detta på grund av 6e junis ursprung ur reformationen och Gustav Vasa.
Målning av Sankt Erik - Gisela Trapp
Del av den bön som de få kvarvarande katolikerna i Sverige ber till helige Erik denna dag
Krona strålande av guld, kunglig värdighets blomma, den helige Erik har de brinnande pilarna av ondska besegrat
Så går med grönskande lagerkrans segraren, konungen och Sveriges skyddshelgon, lycklig, från dypölen hemma upp till härlighetens rike.
Bed för oss helige Erik så vi må göras värdiga Kristi löften.
Fortsatt intressant läsning från förra året när forskare undersökte helige Eriks ben och kom fram till att mycket, förvånansvärt nog, var sant.
http://www.dn.se/nyhetevetenskap/nya-ron-mycket-i-legenden-om-erik-den-helige-ar-sant/
Tack för mig.
submitted by SvenskHistoriker to sweden [link] [comments]


2017.03.12 21:15 Dianthuses Resultat av /r/arbetarrorelsens revolutionära undersökning

Nu har Chekan, Nomenklauturan, Politbyrån och den Exklusiva™ Politbyrån™ sammanställt resultaten för förra månadens åsiktsregistrering demografiundersökning. Resultaten var för det mesta uppmuntrande men det är tydligt att vissa i våra led behöver omvärdera sina felaktiga åsikter.
Demografi
Inte överraskande för den som är bekant med politiska reddit identifierar sig vår subreddit överhängande (84.1%) som män, följt av 8.5% icke-binära/genderqueers och 6.1% kvinnor. /arbetarrorelsen är även relativt ung, med 51.2% mellan 18 och 24 år, och hela 84.1% under 30.
De allra flesta är icke-religiösa. 70.7% identifierar sig som ateister, 22% som agnostiker, följt av 8.5% kristna. Hoppas vår ende hindu känner sig välkommen här!
Trots vår relativt unga användarbas är över 45% organiserade.
Politik
Den mest populära tendensen är Marxismen, med vilken 34.6% identifierar sig. Efter detta, anarkokommunismen (30.9%), syndikalismen (24.7%), den demokratiska socialismen (21%) och sedan Marxism-Leninismen (16%).
84.1% kallar sig själva feminister och 15.9% bör skicka ett PM till mig för att bli bannade. De allra flesta är revolutionärer i någon mån, med lika stort stöd för "Revolution" och "Reform och revolution" i frågan "Reform eller revolution?" Användarna tenderar även att stödja vapenägande till någon mån (64.6%), såväl som våldsamma protester i vissa eller alla situationer (90.3%).
Enbart 11% anser att yttrandefriheten ska vara obegränsad. De flesta, medan en majoritet anser att den ska värnas med untantag för sådant som hets mot folkgrupp.
Över 60% anser att övergången till socialismen/kommunismen/anarkin ska genomföras med hjälp av arbetarorgan såsom arbetarråd och fack. Detta är därmed den enda metoden som har majoritetsstöd, trots att uppror (49.4%) och generalstrejk (46.9%) kommer nära.
Personer
/arbetarrorelsen är helt klart skeptisk mot de svenska vänsterpersoner som vi valde ut. Mest populär var Joe Hill, som vi ser överväldigande positivt på, och även Kajsa Ekis Ekman, som flera har gett "3/5" men som fortfarande har ett generellt positivt mottagande.
Marcus Allard har ett väldigt spritt resultat, med över 20% var på "2/5", "3,5" och "4/5". Hans partner-in-crime Malcom Kyeyune verkar fler känna till och han har generellt ett mindre negativt resultat.
Olof Palme, som åsiktsregistrerade, förföljde och attackerade socialister får ett överraskande positivt resultat, som är jämförbart med Jonas Sjöstedts.
Äldre socialister får - som väntat - färre svar än sådana som är mer brett kända och får mediokra (såsom Zeth Höglund) till generellt positiva (såsom Kata Dahlström) resultat.
Våra danska kamrater är mindre välkända och generellt mindre omtyckta. Pernille Skipper och Johanne Schmidt-Nielsen, som är ledande inom Enhedslisten, får dystra resultat.
Något bättre går det för Rødts partiledare Bjørnar Moxnes, trots undersökningsdeltagarnas låga röstantal.
Partier och organisationer
Av de svenska partiorganisationerna är Vänsterpartiet och Kommunistiska Partiet mest populära, med liknande resultat för Revolutionär Kommunistisk Ungdom.
Syndikalistiska Ungdomsförbundet är överlägset i popularitet och följs tätt av SAC. AFA får (överraskande nog?) ett mer positivt resultat än nedlagda Revolutionära Fronten.
Rødt är likaså den mest populära norska organisationen med ett mer mellanmåttigt resultat för dess ungdomsförbund.
Motmakt, precis som de mer "frihetliga" organisationerna i Sverige, får ett bättre resultat än partiorganisationerna, såsom det inte-så-populära-i-jämförelse-med-KP-partiet Norges Kommunistiske Parti.
Tjen Folket får ett något bättre resultat än Präriebrand får i Sverige, men inte med bred marginal. Antifascistisk Aksjon får ett extremt likt resultat som sin svenska motsvarighet, trots det lägre antalet röster.
Ingen gillar Arbeiderpartiet.
Tidsskrifter
Ingen lär vara överraskad att ultravänstertidningen med rådskommunistisk och kommuniserarteoretisk inriktning, som är proletariatets universellt erkända organ Riff-raff är undersökningens populäraste tidsskrift med det enda perfekta resultatet.
Förutom denna är Arbetaren väldigt populär och Aftonbladet väldigt ogillad. Proletären är allmänt respekterad.
Folk har väldigt spridda åsikter om Klassekampen och väldigt få har en åsikt om Skub.
Diverse
Ni hade svarat fel på frågan om den bästa Knutna Nävar-låten, men jag är villig att förlåta detta på grund av ert varma välkomnande av Riff-raff och att så många av er röstade rätt gällande favoritmoderator.
Här kan ni se samtliga resultat. Tack för alla era svar - jag ser redan fram emot att bli röstad till favoritmoderator igen!
submitted by Dianthuses to arbetarrorelsen [link] [comments]


Kristna barnsånger - YouTube KRISTINA HOLGERSEN - Når Vi Går Igennem Sne Michael Jeff Johnson - Han går aldrig förbi dig - YouTube Muslimer, judar och kristna går vänskapspromenad i Helsingfors. Jard & Carina Samuelson - YouTube Kristina Djarling går amok Kristendom: vad tror kristna på? Kristina Lugn Det går PåTok 1993

Kristina Lugn sörjs av Kultursverige Aftonbladet

  1. Kristna barnsånger - YouTube
  2. KRISTINA HOLGERSEN - Når Vi Går Igennem Sne
  3. Michael Jeff Johnson - Han går aldrig förbi dig - YouTube
  4. Muslimer, judar och kristna går vänskapspromenad i Helsingfors.
  5. Jard & Carina Samuelson - YouTube
  6. Kristina Djarling går amok
  7. Kristendom: vad tror kristna på?
  8. Kristina Lugn Det går PåTok 1993
  9. KristnaS - YouTube
  10. Varje morgon vill jag tacka dig Gud

Sign in to like videos, comment, and subscribe. Sign in. Watch Queue Queue Når Vi Går Igennem Sne Kristina Holgersen Videoproduktion: Zuhal Kocan Musik: Kristina Holgersen Tekst: Kristina Holgersen/Josefine Klougart Produktion og mix: Mikkel Reumert Damgaard Klaver/key ... En beskrivning utifrån den apostoliska trosbekännelsen om vad de kristna tror på. Jag går igenom och förklarar treenigheten. Inspelat live i klassrummet, som vanligt. Kristina Djarling går amok på sit publikum. Pitch Perfect Riff-Off with Anna Kendrick & The Filharmonics - Duration: 9:35. The Late Late Show with James Corden Recommended for you The next video is starting stop. Loading... Watch Queue HAN GÅR ALDRIG FÖRBI DIG - text & musik: Michael Jeff Johnson Liveupptagning med Michael Jeff Johnson, Johanna Strömblad & Viktor Olofsson under 'Växtvärktur... Ett revynummer från PåTok-revyn Det går PåTok, där Urban Sennunger gestaltar Kristina Lugn. En riktigt härlig startlåt för barnmöten på förmiddagen. Lite ps 67:2-3 Magnus Bredmar står för text, musik, akustisk gitarr och sång. Rörelser skapade av Mikael Wahl, Linda Tornell ... Det går att förändra världen! Vi kämpar för en rättvis värld, hållbar utveckling och ett rättfärdigt samhälle. Han har öppnat pärleporten, Hvilken venn vi har i Jesus, Bortom gyllene sol